ISYS, spol. s r.o.


Ekonomický systém ISYS
ideální řešení pro malé a střední firmy, které chtějí výkonný informační systém ...
více informací

Logistický systém ISYS
Logistický informační systém ISYS je moderní informační systém, který klade důraz ...
více informací

Zakázkový software
nabízíme vývoj programů na zakázku dle požadavků a potřeb zákazníků ...

více informací

Služby

Projekt

Jedná se o zpracování kompletního projektu implementace funkčního ekonomického informačního systému ISYS do prostředí klienta. Projekt zahrnuje:

 • analýzu současného stavu prostředí zákazníka v souvislosti s používáním EIS ISYS
 • popis cílového stavu
 • návrh způsobu řešení jednotlivých oblastí
 • požadavky na hardware, sítě, komunikaci se zohledněním používání dalších aplikací (kancelářský a komunikační software aj.)
 • doporučení způsobu používání EIS ISYS v prostředí zákazníka s ohledem na jeho požadavky
 • návrh uživatelských úprav EIS ISYS
 • stanovení rozsahu prací spojených se zavedením EIS ISYS do provozu
 • stanovení rozsahu konverzí dat ze stávajících systémů zákazníka
 • doporučení rozsahu proškolení a zaučení správce systému a klíčových uživatelů
 • detailní harmonogram implementace včetně členění na dílčí ucelené části s vyznačením milníků
 • šablony a dokumenty používané při případné implementaci systému
 • Financování na míru - pro každou nabídku dodávky a implementace komplexního řešení lze v rámci projektu dohodnout způsob financování celé zakázky. Od rozložení plateb za licenční poplatky ekonomického systému ISYS, přes leasing serverů a výpočetní techniky až po platby za jednotlivé etapy implementace tak lze přizpůsobit financování možnostem zákazníka.

Implementace

Po vytvoření projektu následuje příprava ekonomického informačního systému ISYS pro jeho nasazení do ostrého provozu u zákazníka. V rámci této přípravy se musí především vytvořit speciální vstupy a výstupy, konfigurace EIS ISYS apod. Tato fáze zahrnuje:

 • nastavení počítačové sítě a komunikací pro provoz EIS ISYS
 • instalaci EIS ISYS na jednu pracovní stanici nebo databázový server
 • školení uživatelů
 • zkušební provoz - ověření funkčnosti EIS ISYS
 • asistenci při uvedení do rutinního provozu

Servis

Jedná se o zpracování kompletního projektu implementace funkčního ekonomického Informačního systému ISYS do prostředí klienta. Projekt zahrnuje:

 • hot-line servis prostřednictvím služby helpdesk
 • servis EIS ISYS
 • aktualizace EIS ISYS
 • běžné uživatelské úpravy dle požadavků zákazníka
 • běžné úpravy výstupů dle požadavků zákazníka
 • odborné konzultace
 • stanovení metodik práce s EIS ISYS

Ekonomický informační systém ISYS spol. s r.o.
Jateční 169, 760 01 Zlín, Česká republika, isys@isys.cz